Educație

Centru de cercetare de nivel internațional, la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

• Sponsored post • Bookmarks: 8 • Comments: 1


Universitatea  „Aurel Vlaicu” din Arad a lansat proiectul „Centru de cercetare în bio-economie sustenabilă”, un proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Cu o valoare de peste 35 milioane lei proiectul prevede realizarea unui centru de cercetare în domeniul eco-bioeconomiei sustenabile care să permită realizarea de cercetări inter-și trans-disciplinare.

„Prin dotarea cu aparatură specifică de laborator, proiectul permite punerea pe harta României a unui nou centru de cercetare care se încadrează în strategia Uniunii Europene (UE) privind dezvoltarea unei economii durabile și sustenabile bazată pe gestionarea eficientă și ecologică a resurselor naturale. Centrul de cercetare nou creat va permite consolidarea cercetării și inovării în domeniul prioritar “Biotehnologii” prin propunerea de alternative economice privind realizarea de produse regenerabile, tehnologii “eco-friendly” și nu în ultimul rând studierea influențelor climatice asupra ecosistemelor”, a punctat Ramona Lile, rectorul UAV, director de proiect. 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad face parte din consorțiul național de cercetare – RoRIC – pentru nanobiotehnologii emergente (cuprins în raportul CRIC-ROADMAP), iar acest consorțiu este o reţea națională de infrastructuri de cercetare complementare în scopul dezvoltării nanobiotehnologiilor emergente cu relevanță trans-sectorială.

Proiectul se va încheia în  decembrie 2023.

8 recommended
comments icon1 comment
1 notes
144 views
bookmark icon

One thought on “Centru de cercetare de nivel internațional, la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

    Write a comment...

    Adresa ta de email nu va fi publicată.