Administratie

Comunicat de presă privind începerea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale în cadrul Spitalului Orășenesc Făget”

• Bookmarks: 12


Anunț începere implementare proiect POIM 10.1

„Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale în cadrul Spitalului Orășenesc Făget”

Titlul proiectului: Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale în cadrul Spitalului Orășenesc Făget

Numele beneficiarului: ORAȘUL FĂGET

Cod SMIS: 154598

Obiectivul general:

– creșterea siguranței pacienților în actualul context al crizei sanitare, prin realizarea de investiții în infrastructura Spitalului Făget, menite să conducă la dezvoltarea / asigurarea unei capacități adecvate de îngrijire și tratament a cazurilor de SARS-CoV-2. Scopul acestor investiții constă în consolidarea/dezvoltarea capacității infrastructurii medicale a Spitalului Făget pentru a face faţă provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19.

Obiectivele specifice:

OS 1: Imbunatatirea infrastructurii electrice existente în Spitalul Orășenesc Făget în contextul generat de Covid 19 prin reabilitarea / modernizarea / extinderea acesteia, în decursul unei perioade de implementare a proiectului de 32 de luni.

OS 2: Creșterea siguranței pacientului în Spitalul Orășenesc Făget prin reabilitarea / modernizarea / extinderea infrastructurii de ventilare şi tratare a aerului, a infrastructurii de fluide medicale precum şi instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii în decursul unei perioade de implementare a proiectului de 32 de luni.

Valoarea totală a contractului de finanțare: 5.699.925,50 lei Lei

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 5.663.690,00 Lei

Data semnării contractului de finanțare: 19.10.2021

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala/Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020

 

Date contact:

ORAȘUL FĂGET

Contact: Stoian Danut Mariu

Telefon: 0256-320494

Adresa e-mail: contact@primariafaget.ro

12 recommended
comments icon0 comments
0 notes
207 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *