Educație

Școala doctorală a UAV, reconfirmată de ARACIS

• Sponsored post • Bookmarks: 9


În luna decembrie au fost publicate rezultatele evaluări externe realizate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).  Cu acest prilej, a fost reconfirmată calitatea școlii doctorale de la UAV Arad. A fost o analiză amplă care a durat câteva luni în care comisia de experți a analizat calitatea programelor doctorale ale fiecărei universități.

Școala doctorală a UAV a fost reconfirmată de ARACIS.

„A fost un proces de lungă durată care a presupun vizite la universitatea noastră, întâlniri cu profesorii, studenții doctoranzi, analizarea bazei materiale. Comisia de evaluare a fost formată din cadre didactice coordonatoare de doctorat, experți naționali, experți internaționali și studenți doctoranzi” a detaliat, Florentina Munteanu, directorul Școlii Doctorale a UAV.

Școlii doctorale interdisciplinare din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad i-a fost menținută acreditarea atât la nivel institutional cât și pentru cele trei domenii de studiu: filologie, teologie și ingineria mediului.

„Este o confirmare a valorii școlii doctorale din cadrul universității noastre. Raportul comisiei de evaluare demonstrează calitatea procesului de învățământ, standardele înalte de pregătire ale profesorilor conducători de doctorat. Dezvoltarea școlii doctorale reprezintă un obiectiv important în cadrul strategiei de dezvoltare a UAV asumată la nivel instituțional ”, a punctat rectorul universității, Ramona Lile.

9 recommended
comments icon0 comments
0 notes
215 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată.