Diverse

Universitatea de Vest din Timișoara continuă cursurile online, fără prezență fizică, cu câteva excepții

• Bookmarks: 13


Universitatea de Vest din Timișoara informează că având în vedere contextul situației epidemiologice modalitatea de desfășurare a activităților didactice în semestrul al doilea al anului universitar 2020-2021, în cadrul UVT, a fost stabilită prin Hotărârea Senatului Universitar.

Astfel, au fost stabilite următoarele formate ale activităților didactice: 

– Toate activitățile didactice aferente semestrului al doilea al anului universitar 2020- 2021 se vor desfășura online la toate facultățile componente ale UVT, cu excepția Facultăților de Arte și Design, Educație Fizică și Sport și Muzică și Teatru, unde activitățile didactice se vor desfășura în format hibrid, activitățile față în față urmând a se desfășura într-un format și după un program stabilite la nivelul acestor facultăți, în condițiile respectării normelor legale în vigoare;

– Activitățile aferente elaborării lucrărilor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat, precum și activitățile de practică de specialitate, acolo unde este cazul, se pot derula în spațiile UVT, cu respectarea normelor legale în vigoare;

– Activitățile aferente desfășurării și finalizării studiilor de doctorat precum și cele aferente susținerilor tezelor de abilitare se pot derula în spațiile UVT, cu respectarea normelor legale în vigoare;

– Reglementările în vigoare la acest moment, avizate de către Consiliul de Administrație și aprobate de Senatul UVT, și care privesc organizarea procesului didactic (Metodologia privind organizarea procesului educațional în regim hibrid sau exclusiv online la Universitatea de Vest din Timișoara în semestrul I al anului universitar 2020- 2021), inclusiv modalitatea de raportare a activităților aferente, rămân valabile.

13 recommended
comments icon0 comments
0 notes
190 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *